Sauga vallavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 12.06.2009
Ambla vallavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 09.04.2009
Jõgeva maavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 18.02.2009
Tori vallavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 20.03.2009
Eesti Teatri Agentuuri koolitus "Eesti õigekeelsus ja lauseõpetus", 27.02.2009
Tartu linnavalitsuse koolitus "Lause õigekeelsus", 31.03.2009
Leisi vallavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 01.10.2009
Otepää vallavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 09.10.2009
Taheva vallavalitsuse koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 03.12.2009
Keskkonnaameti töötajate koolitus Penijõel "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 16.04.2010
Võru raamatukoguhoidjate koolitus "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine", 18.08.2010
Keelehooldekeskuse 5. sünnipäeva konverents 17. oktoobril Tartu raekoja saalis

Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut