15.04.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Saku vallavalitsuse ametnikud
Koht: Saku
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist
Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Lause õigekeelsus
 • Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid

11.05.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Maksu- ja Tolliameti töötajad
Koht: Tallinn
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist  

Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Lause õigekeelsus
 • Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid

20.05 ja 27.05.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tallinna linnavalitsuse ametnikud
Koht: Tallinn
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Lause õigekeelsus
 • Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid

03.06.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tartu valla lasteaiaõpetajad
Koht: Kõrveküla lasteaed
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Lause õigekeelsus
 • Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
24.08.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Eesti Maksu- ja Tolliameti töötajad
Koht: Tallinn
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist
Teemad:
 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)
11.10.2011 "Õiguskeel" 
Maht: 6 tundi
Osalejad: Eesti Maksu- ja Tolliameti töötajad
Koht: Tallinn
Lektor: Helika Mäekivi
Teemad:
 • Eesti keele kasutust reguleerivad õigusaktid ja normid.
 • Põgus ülevaade keelesüsteemist.
 • Stamp- ja moesõnad.
 • lt-liitelised määrsõnad.
 • Suur ja väike algustäht.
 • Isikunimede käänamine.
 • Ees- ja tagasõnad. 
17.10.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tartu Linnavalitsuse töötajad
Koht: Tartu
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist
Teemad:
 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)
04.11.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Eesti Maksu- ja Tolliameti töötajad
Koht: Tartu
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist 
Teemad:
 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)
14.11.2011 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tervise Arengu Instituudi töötajad
Koht: Tallinn
Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist
Teemad:
 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)
18.11.2011 “Keelehooldekursus ajakirjanikule”
Maht: 6 tundi 
Osalejad: ajakirjanikud, reporterid
Koht: Tallinn, Eesti Keele Instituut 
Lektorid: Peeter Päll ja Tiina Alekõrs
Teemad:
 • ÕSi uued sõnad
 • Sõnastus ja stiil
 • Lause heakeelsus
   

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut