2012. aastal toimunud koolitused: 

26. märtsil 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: RMK töötajad
Koht: Sagadi
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)
 2. aprillil 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Keskkonnaametitöötajad
Koht: Pärnu
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:
 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

 9. aprillil 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Keskkonnainspektsiooni töötajad
Koht: Tartu
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

 

  18. mail 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Saku vallavalitsuse töötajad
Koht: Saku
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

25. mail 2012 "Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tartu linnavalitsuse töötajad
Koht: Tartu
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

 • Arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus (sh nominalisatsioonid, lisand, rektsioon, sõnade järjekord lauses, mitmus)
 • Praktiline töö

 

    7. juunil 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Keila vallavalitsuse töötajad
Koht: Laulasmaa
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:
 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

 8. juunil 2012 "Keelehooldekursus ajakirjanikule"
Maht: 6 tundi
Osalejad: ajakirjanikud, reporterid

Koht: Tallinn
Lektorid: Peeter Päll, Egle Pullerits

Teemad:
 • Uued sõnad
 • Keelehooldeallikad – ÕS 2006. Veaohtlikke sõnavorme
 • Paronüümid.
 • Lause heakeelsus

 

14. septembril 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Kultuuriministeeriumi töötajad
Koht: Tallinn
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

·         Keeleallikate tutvustus

·         Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)

·         Loetelu, arvude kirjutamine

·         Lause heakeelsus

·         Muid keeleküsimusi (suur ja väike algustäht, lühendid, kirjavahemärgid jm)

--

17. septembril 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Narva Linnavalitsuse töötajad
Koht: Narva
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

·         Keeleallikate tutvustus

·         Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)

·         Loetelu, arvude kirjutamine

·         Muid keeleküsimusi (lause heakeelsus, rektsioon, suur ja väike algustäht jm)

·         Praktiline töö

--

24. septembril 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tervise Arengu Instituudi töötajad
Koht: Tallinn
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

·         Keeleallikate tutvustus

·         Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)

·         Loetelu, arvude kirjutamine

·         Lause heakeelsus

·         Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

 

2. novembril 2012 "Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus"

Maht: 6 tundi
Osalejad: Võru linnavalitsuse töötajad
Koht: Võru
Lektor: Tiina Alekõrs
Teemad:

 • Koduse töö arutelu
 • Arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus (sh nominalisatsioonid, lisand, rektsioon, sõnade järjekord lauses, mitmus)
 • Praktiline töö

5. novembril 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"

Maht: 6 tundi

Osalejad: Keskkonnainspektsiooni töötajad

Koht: Tartu

Lektor: Tiina Alekõrs

Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

8. novembril 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"

Maht: 6 tundi

Osalejad: Maksu- ja Tolliameti töötajad

Koht: Tallinn

Lektor: Meeli Sedrik

Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

10. detsembril 2012 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"

Maht: 6 tundi

Osalejad: Narva linnavalitsuse töötajad

Koht: Narva

Lektor: Tiina Alekõrs

Teemad:

 • Keeleallikate tutvustus
 • Ametiteksti kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
 • Loetelu, arvude kirjutamine
 • Lause heakeelsus
 • Muud õigekirjareeglid (suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid jm)

 

     

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut