2013. aasta koolitused
19.04.2013 „Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus” Eesti Teadusagentuuri töötajatele, lektor Tiina Alekõrs
30.04.2013 „Keelehooldekursus ajakirjanikule“, lektor Egle Pullerits
10.05.2013 „Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine“ Saku vallavalitsuse töötajatele, lektor Tiina Alekõrs
10.05.2013 „Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine“ Tartu linnavalitsuse töötajatele, lektor Meeli Sedrik
17.05.2013 „Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus” Saku vallavalitsuse töötajatele, lektor Tiina Alekõrs
31.05.2013 „Ametitekstide koostamine“ Jõgeva linnavalitsuse töötajatele, lektor Kersti Lepajõe
20.06.2013 Keelekoolitus National Geographicu toimetusele, lektor Egle Pullerits
28.06.2013 „Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus” Võrumaa raamatukoguhoidjatele, lektor Tiina Alekõrs

13. septembril "Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus" Võru linnavalitsuse töötajatele, lektor Kersti Lepajõe

28. oktoobril "Eesti õigekeelsus ja ametiteksti stiil" Narva linnavalitsuse töötajatele, lektor Tiina Alekõrs

Teemad:
- kodutöö analüüs
- ametiteksti stiil ja õigekiri, sh osa- ja täissihitis, isikunimede käänamine
- arvude kirjutamine

 --

 

13. novembril "Ametiteksti koostamine" Tartu linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna töötajatele, lektor Meeli Sedrik

--

28. novembril "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" Tartu maavalitsuse ametnikele, lektor Meeli Sedrik

--

3. ja 4. detsembril "Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus" Maksu- ja Tolliameti töötajatele, lektor Meeli Sedrik

--

10. detsembril keelekoolitus Rahvusarhiivi töötajatele, lektor Peeter Päll

Teemad
-
ajaloolised nimed

- normeerimine
- vana kirjaviis
- isikunimede käänamine
- suur ja väike algustäht
 

   
    

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut