15. aprillil 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Rahvusarhiivis Tallinnas, lektor Helika Mäekivi

Teemad:
Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte.
Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite.
Milline on hea automaatvastus.
Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada.
Kuidas kirjutada tekstis numbreid.
Suur ja väike algustäht.
Kantseliit.

***

20. ja 22. mail 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Põlva vallavalitsuses, lektor Tiina Alekõrs

***

20. mail 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tallinna Maksu- ja Tolliametis, lektor Helika Mäekivi

Teemad: 

Ametikeele eripärast, põgus ülevaade keelesüsteemist. Õigusteksti sõnavara: parandust väärivad võõrsõnad ja omasõnad. Loetelu, arvude kirjutamine, kirjavahemärgid. Suur ja väike algustäht. Lause heakeelsus (kantseliit, tarindid jm).

***

27. ja 29. mail 2014

Ametiteksti stiil ja lause heakeelsus (jätkukoolitus)

Põlva vallavalitsuses, lektor Tiina Alekõrs

Teemad:

Kodutöö analüüs, ametiteksti stiil.
Lause heakeelsus, sh nominaalstiil, lauselühendid, poolt-tarind, moesõnad, sidendid, sõnajärg, lisandi ühildumine, lt-määrsõnad.

***

12. juunil 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tartu Maksu- ja Tolliametis, lektor Helika Mäekivi

Teemad:

Ametikeele eripärast, põgus ülevaade keelesüsteemist. Õigusteksti sõnavara: parandust väärivad võõrsõnad ja omasõnad. Loetelu, arvude kirjutamine, kirjavahemärgid. Suur ja väike algustäht. Lause heakeelsus (kantseliit, tarindid jm).

***

17. juunil 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tallinna Maksu- ja Tolliametis, lektor Helika Mäekivi

Teemad:

Ametikeele eripärast, põgus ülevaade keelesüsteemist. Õigusteksti sõnavara: parandust väärivad võõrsõnad ja omasõnad. Loetelu, arvude kirjutamine, kirjavahemärgid. Suur ja väike algustäht. Lause heakeelsus (kantseliit, tarindid jm).

*** 

11. septembril 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tallinna Maksu- ja Tolliametis, lektor Helika Mäekivi

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada? Kuidas kirjutada tekstis numbreid? Kantseliidi vältimise nõuandeid. Kuidas kirjutada lihtsamalt?

***

15. septembril 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

RMK koolitus Sagadi mõisas, lektor Tiina Alekõrs

Teemad: Keeleallikate tutvustus (sh uus ÕS). Veaohtlikud sõnavormid. Ametikirja koostamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutmaine, perekonnanimede käänamine). Arvude kirjutamine. Suur ja väike algustäht. Täheortograafia (sh tsitaat-, võõr- ja omasõnad, võõrnimed).

***

17. septembril 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tallinna Maksu- ja Tolliametis, lektor Helika Mäekivi

Teemad: Netikett. Mis on e-kirjavahetuses viisakas ja mis mitte? Paber- ja e-kirja peamised elemendid. Kuidas kirja alustada ja lõpetada? Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta? Kuidas vormistada rekvisiite? Milline on hea automaatvastus? Kuidas moodustada lühendeid ja neid tekstis kasutada? Kuidas kirjutada tekstis numbreid? Kantseliidi vältimise nõuandeid. Kuidas kirjutada lihtsamalt?  

***

2. detsembril 2014

Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine

Tallinnas Eesti Ajalehtede Liidus, lektor Eva Velsker

Teemad: Õigekeelsuse põhitõdedest, keelehooldeallikatest ja viimastest muudatustest eesti ortograafias. Suur ja väike algustäht ning kirjavahemärgid. Arvsõnad. Uued sõnad ja sõnavalik.

 

   

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut