Keelehooldekeskus korraldab aastas 20 tasuta täienduskoolitust riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asutuste töötajatele. Koolitus „Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine“ kestab viis akadeemilist tundi ja selle täpne sisu lepitakse kokku koolituse tellijaga.

Ametikeele teemasid

 • Millal kasutada suurt algustähte?
 • Kuidas kirjutada arve?
 • Kuidas lühendada?
 • Kuidas käänata nimesid?
 • Kuidas hoiduda kantseliidist?
 • Millised on head keelehooldeallikad?

Ametikirja teemasid

 • Mis on e-kirjavahetuses sobiv ja mis mitte?
 • Kuidas kirja alustada ja lõpetada?
 • Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta?
 • Kuidas vormistada rekvisiite?
 • Milline on hea automaatvastus?
 • Kuidas anda eitavat vastust?

Koolitussooviga pöörduge palun keelehooldekeskuse koordineerija poole aadressil riina.reinsalu@eki.ee.

 

 

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut