pealkiri autor/autorid aasta

väljaandja

Väikesed tarbetekstid. Käsiraamatu 2., täiendatud trükk
Raadik, Maire
2014Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
101 eesti kirjandusteost Veidemann, Rein 2011 Tallinn: Varrak
Akadeemia. Eesti Kirjanike Liidu kuukiri Tartus. Kultuuripärandi aasta 2013 nr 12 (297) Peatoimetaja Toomas Kiho 2013 Tartu: Akadeemia
Ametniku keelekäsiraamat Koostajad: Alasi, Kaia; Liivaku, Uno; Vettik, Aime 2003 Tallinn
Autor, arvesta ka tõlkijat Piehl, Aino; Vihonen, Inkaliisa 2007 Eesti Keele Instituut 
Copyediting and Proofreading for Dummies Gilad, Suzanne 2007 Wiley Publishing, Inc
CV koostamine Howard, Simon 2001 Tallinn: Koolibri
Dokumendihaldus Kõrven, Tiiu-Reet 2006 Tallinn: Külim
Eesti ametikeel. Õigekeel ja suhtluskeel Kuhhi, Merike 2006 Tallinn: Ilo
Eesti etümoloogiasõnaraamat Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti foneetika ja fonoloogia harjutusi Teras, Pire 2011 Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele osakond
Eesti keele grammatika Wiedemann, Ferdinand Johann 2011 Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts
Eesti keele käsiraamat Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina 2000 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti keele käsiraamat Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina 2007 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat Koostajad: Mägi, Ruth; Raudvere, Koidu; Vaba, Mari 2001 Tallinn: TEA Kirjastus
Eesti keele sõnatuletus Kasik, Reet  2009 Tartu Ülikooli Kirjastus
Eesti keele väljendusõpetus Kasik, Reet; Erelt, Mati; Erelt, Tiiu 2007 Tartu
Eesti kirjakeel Ehala, Martin 1998 Künnimees
Eesti keele põhisõnavara sõnastik Jürviste, Madis; Koppel, Kristina; Tuulik, Maria (koost) 2014 Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti keele seletav sõnaraamat, 1-6. "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" 2., täiendatud ja parandatud trükk Langemets, Margit (toim); Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Veskis, Leidi; Viks, Ülle; Voll, Piret 2009 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, I-VII köide     Tallinn: Eesti Keele Instituut
Eesti murded ja kohanimed Pajusalu, Karl; Hennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri 2009 Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti ortograafia Erelt, Tiiu 2005 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti priinimed. Jaani kihelkond Henno, Kairit 2001 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat II Toimetanud Helle Metslang ja Margit Langemets 2006 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat III Toimetanud Helle Metslang, Margit Langemets ja Maria-Maren Sepper 2007 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat IV Toimetanud Helle Metslang, Margit Langemets ja Maria-Maren Sepper 2008 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat V Toimetanud Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper ja Reili Argus 2009 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti õigekeel Kraut, Einar; Liivaste, Ene; Tarvo, Aili 2004 Tallinn: Koolibri
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 Erelt, Tiiu (toim); Leemets, Tiina; Mäearu, Sirje; Raadik, Maire 2006 Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 Raadik, Maire (toim), Erelt, Tiiu; Leemets, Tiina; Mäearu, Sirje; Raadik, Maire (koost) 2013 Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Eesti-inglise sõnaraamat TEA Kirjastus 2007 TEA Kirjastus
Eesti-inglise tehnikasõnaraamat Kull, Rein (toim) 2001 Euroülikool
Eesti-saksa sõnaraamat Kann, Kallista; Kibbermann, Elisabeth; Kibbermann, Feliks; Kirotar, Salme 2003 Tallinn: Valgus
Eesti-soome sõnaraamat Kokla, Paul; Laanpere, Helga; Mäger, Mart; Pikamäe, Arno 2007 Tallinn: Valgus
Espresso. Valik tööhüpoteese
Sang, Joel
2010Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Estonian Language Sutrop, Urmas 2010 Tallinn: Eesti Instituut
Et lugeja võiks tulla. Artiklite kogumik Hallik, Katrin (koost ja toim); Kasemets, Katre 2010 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Haldusõigus Maurer, Hartmut 2004 Tallinn: Juura
Ideepe. Johannes Aaviku ideede päevik Vihma, Helgi (koost ja toim) 2010 Johannes Aaviku Selts; TEA Kirjastus 
Hispaania-eesti sõnaraamat. Diccionario español-estonio Kaasik, Imbi-Reet; Ombudo, Rina; Sulsemberg, Ilmar; Talvet, Jüri 2010 Tallinn: Valgus
Igapäevane emakeel Õunapuu, Toom 2002 Tallinn: Koolibri
Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri   2006 Eesti Standardikeskus
Inglise-eesti eksitussõnastik Allas, Age; Anvelt, Ilmar; Veldi, Enn 2005 Studium
Inglise-eesti sõnaraamat Silvet, Johannes 2006 TEA Kirjastus
Kaubandusleksikon, A-Ü Mallene, Ülo 2002 Tallinn: Ilo
Keele ehe. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised Niit, Ellen (toim) 2006 Tartu
Keelemeel. Eesti keele käsiraamat õppijale Mägi, Krista; Puik, Tiiu; Leiger, Piibe; Hein, Ivika 2012 Kirjastus Maurus
Keel ja poliitika Tomusk, Ilmar 2004 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Keel ja poliitika II. Ariklid ja ettekanded 2003-2009  Tomusk, Ilmar 2009 Eesti Keele Sihtasutus
Keel ja õigus   2005 Tallinn: Juura
Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele Madisso, Maia 2002 Künnimees
Keelehärm. Eesti keele probleemseid piirkondi Metslang, Helle; Krall, Ingrid; Pajusalu, Renate; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle; Vare, Silvi 2003 Tallinn: TPÜ Kirjastus
Keelehääling Saari, Henn 2004 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Keelekaitsja, 5., 6., 8., 10. Vääri, Reet (peatoim) 2005-2010 Tartu
Keelenõuanne soovitab 3 Raadik, Maire (koost., toim.) 2004 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Keelenõuanne soovitab 4 Raadik, Maire (koost., toim.) 2008 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Keelenõuanne soovitab 5
Raadik, Maire (koost., toim.)2015Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Eesti Keele Instituut
Keel ja ühiskond Ehala, Martin; Habicht, Külli; Kehayor, Petar; Zabrodskaja, Anastassia 2012 Künnimees
Keel, mõtlemine ning tegelikkus Whorf, Benjamin Lee 2010 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Kirjakeel ja kirjasõna Liivaku, Uno 1999 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel Kull, Rein 2000 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Kirjutaja käsiraamat Kidron, Anti 2010 Mondo
Kirjutamise kunst Ehala, Martin 2000 Künnimees
Kirjutamisest ja kirjutama õppimisest Uusen, Anne 2006 Tartu: AS Atlex
Kohalik omavalitsus Schöber, Peter 2003 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Kuidas kirjutada tekste? Lees, Merike  2010 ME Kirjastus
Ladina-eesti sõnaraamat Kleis, Richard; Torpats, Ülo; Gross, Lalla; Freymann, Heinrich 2002 Tallinn: Valgus
Ladina-eesti õigussõnastik Adomeit, Klaus; Ristikivi, Merike; Siimets-Gross, Hesi 2005 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Lause õigekeelsus Erelt, Mati 2006 Tartu
Liivi keel ja läänemeresoome keelemaastikud Viitso, Tiit-Rein 2008 Eesti Keele Sihtasutus
Lühendiraamat Ollisaar, Martin 2006 Tallinn: Valgus
Lühike sissejuhatus eesti keelde. 1732 Tlk Annika Kilgi ja Kristiina Ross 2006 Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus: Tallinn
Majandusleksikon I-II Mereste, Uno; Mallene, Ülo (toim.) 2003 Eesti Entsüklopeediakirjastus
Metafoorid, mille järgi me elame Lakoff, George; Johnson, Mark 2011 TLÜ Kirjastus, Tallinn
Metsik lingvistika Mikita, Valdur 2008 Kirjastus Grenader
Nimekorralduse analüüs Alender, Eve; Henno, Kairit; Hussar, Annika; Päll, Peeter; Saar, Evar 2003 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles ja selle esitus eesti keelevaras Langemets, Margit 2010 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Nutikate emakeeleülesanded Õunapuu, Toom 2007 Tallinn: Koolibri
Oma keel   2000-2013 Emakeele Selts
Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü Mereste, Uno 2000 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Panganduskeel Raadik, Maire 2005 Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Prantsuse-eesti sõnaraamat. Dictionnaire français-estonien Kann, Kallista 2006 Tallinn: Valgus
Saksa-eesti sõnaraamat Kibbermann, Elisabeth; Kirotar, Salme; Koppel, Paula 2007 Tallinn: Valgus
See tähtis täheortograafia Õunapuu, Toom 2000 Tallinn: Koolibri
Selge kommunikatsioon. Artiklite kogumik  2015Tallinn: Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus
Sissejuhatus tekstiõpetusse Kasik, Reet 2007 Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Soome-eesti suursõnaraamat I-II   2003 Eesti Keele Instituut / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Stiilivaatlusi kirjandustunnis Villand, Leo 1978 Tallinn: Valgus
Sõna ja tähendus Pajusalu, Renate 2009 Eesti Keele Sihtasutus
Sõnalaenulõbu Ariste, Paul 2010 Tartu: Ilmamaa
Sünonüümisõnastik Õim, Asta 2007 Tallinn
Stahli mantlipärijad. Eesti keele uurimise lugu Kasik, Reet 2011 Tartu Ülikooli Kirjastus
Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele õpik Hage, Maarja 2003 Tallinn: Koolibri
Tekstid ja taustad II. Tekstianalüüsi vaatepunkte Toimetaja Reet Kasik 2003 Tartu: Tartu Ülikool
Tekstid ja taustad III. Lingvistiline tekstianalüüs Toimetaja Reet Kasik 2004 Tartu: Tartu Ülikool
Tekstid ja taustad IV. Tekstiliigivaatlusi Toimetaja Reet Kasik 2005 Tartu: Tartu Ülikool
Tekstid ja taustad V. Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad Toimetaja Reet Kasik 2008 Tartu: Tartu Ülikool
Terminiõpetus Erelt, Tiiu 2007 Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tuhat keelt Austin, Peter K. 2009 Tallinn: Koolibri
Tõlkimise aabits Lange, Anne 2008 Valgus
Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamat I-II Aule, Andres 2003 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Uudise käsiraamat Hennoste, Tiit 2008 Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Uuri ja kirjuta Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula 2007 Tallinn: Medicina
Uurija käsiraamat Kidron, Anti   Mondo
Uurimistöö kirjutajale Vija, Maigi; Sõrmus, Kadri; Artma, Irene 2008 Tartu
Vajadus olla mõistetav Veinmann, Martin 2005 Tallinn
Vene laensõnad eesti murretes Must, Mari 2000 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Viiekeelne Euroopa Liidu sõnastik Tõlkinud ja toimetanud: Maurr, Külliki; Rammus, Raivo; Saluäär, Hille (peatoimetaja) 1998  
Viron kieli Sutrop, Urmas 2010 Tallinn: Eesti Instituut
Võim ja kultuur Krikmann, Arvo; Oleks, Sirje 2003 Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus
Võõrsõnade leksikon Vääri, Eduard; Kleis, Richard; Silvet, Johannes 2006 Tallinn: Valgus
Väike pangandusleksikon Raudsepp, Olev 1997 Tallinn: Külim
Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat Raadik, Maire 2011 Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
Väljendiraamat Õim, Asta 2008 Tallinn: TEA Kirjastus
Õigus ja keel   2000 Tallinn: Juura, Õigusteabe AS
Õiguskeel 2005-2007   2008 Tallinn: Juura
Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale Uuspõld, Ellen; Mund, Argo 2006 Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool
ÕSi lätted Koostanud Urmas Sutrop 2007 Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus
    

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut