14.01.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: 6 tundi

Osalejad: Narva-Jõesuu linnavalitsuse töötajad

Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Eva Velsker 

Teemad: Keelehooldeallikad ja nende kasutamineEesti ortograafia (sh suur ja väike algustäht, jutumärgid, nimede õigekiri ja käänamine, tsitaadid tekstis) SõnavalikLause õigekeelsusAmetikirjade vormistus ning stiil, struktuur ja sidusus 


  19. ja 20.01.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: mõlemal päeval 6 tundi

Osalejad: Võrumaa lasteaiaõpetajad

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid  


  02. ja 03.02.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"        

Maht: mõlemal päeval 6 tundi  

Osalejad: Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni töötajad

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid 


  25.02.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"  

Maht: 6 tundi

Osalejad: Võru linnavalitsuse töötajad

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid


   12.03.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"   

Maht: 6 tundi

Osalejad: Võru linnavalitsuse töötajad

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid 


 16.04.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"   

Maht: 6 tundi

Osalejad: Keskkonnaameti Hiiu, Lääne, Saare piirkonna töötajad

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist Teemad:

Keeleallikate tutvustus

Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid   


04. ja 05.05.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: 6 tundi

Osalejad: keskkonnaameti Harjumaa piirkonna töötajad

Lektor: Egle Pullerits Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid 


26.05.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht:
6 tundi

Osalejad: keskkonnaameti Tartu piirkonna töötajad

Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik

Teemad: ÕS jm abimaterjalid. Nimi ja nimetus. Kokku- ja lahkukirjutamine. Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine. Lause õigekeelsus (sh öeldise vorm, rektsioon, sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, poolt-tarind, liiasus). 


 03.06.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht:
6 tundi

Osalejad: Sindi linnavalitsuse töötajad

Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik

Teemad: ÕS jm abimaterjalid. Nimi ja nimetus. Kokku- ja lahkukirjutamine. Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine. Lause õigekeelsus (sh öeldise vorm, rektsioon, sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, poolt-tarind, liiasus). 


18.08.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: 6 tundi

Osalejad: Võrumaa raamatukogutöötajad

Koht: Võru

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist 

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid


 13.09.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: 6 tundi

Osalejad: keskkonnaameti Pärnu-Viljandi piirkonna töötajad

Koht: Pärnu

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist 

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid 


 20.09.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: 6 tundi

Osalejad: keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Viru piirkonna töötajad

Koht: Palmse

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist 

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus

Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid  

 04.10.2010 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine" 

Maht: 6 tundi

Osalejad: keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Viru piirkonna töötajad

Koht: Jõhvi

Lektor: Tiina Alekõrs Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudist 

Teemad: Keeleallikate tutvustus Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine) Lause õigekeelsus Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid


   

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut