17. oktoobril 2007 allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Linnavalitsuse, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli esindajad ühiskavatsuste protokolli. Protokolliga liitunud asutuste eesmärgiks on keelehooldealase koostööga parandada avalikku keelekasutust, sealhulgas eelkõige riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajate keelekasutust. Keelehooldekeskuse tegevusvaldkonnad on protokolli järgselt järgmised:

1) avaliku halduse keelekasutuse (sh õigusloome) uurimine ja uurimistulemuste koondamine;

2) kohalike omavalitsuste keelehooldeolukorra seire, keeletoimetajate kontaktvõrgustiku loomine ja tegevuse tagamine;

3) riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajate keelealaste täienduskursuste korraldamine;

4) keelealaste infomaterjalide koostamine, väljaandmine ja levitamine ning avalikkusele regulaarse keeleinfo andmine;

5) avalikkuse keelealaste algatuste registreerimine ja menetlusse suunamine;

6) keeletoimetajate erialapraktika korraldamine.

Keelehooldekeskuse tööd korraldab keskuse koordineerija ning töö sisuliseks juhtimiseks on protokolliga ühinenud asutused moodustanud nõukogu.

Keelehooldekeskuse nõukogus esindab Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Kadri Sõrmus.

Keelehooldekeskuse nõukogus esindavad Eesti Keele Instituuti peakeelekorraldaja Peeter Päll ja direktor Tõnu Tender.

Tartu Ülikooli esindavad tänapäeva eesti keele professor Helle Metslang ja assistent Katrin Kern.

Keeleinspektsiooni esindab peadirektor Ilmar Tomusk.

Tartu Linnavalitsust esindavad avalike suhete osakonna teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka ja Tartu abilinnapea Tiia Teppan.

Keelehooldekeskuse nõukogu esimees on Peeter Päll.

Keelehooldekeskuse koordineerija on Riina Reinsalu.

              

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut