Ajakirjanduskeele seminari esimese poole arutelu: keeleseaduse eelnõu

- Krista Kerge. Ajakirjandusþanrid ja nende keelekasutus

- Katrin Kern. Tänapäeva ajalehekeel

- Jaak Viller. Ajakirjanduskeel keeleseaduse eelnõus

- Märt Väljataga. Miks keelenormi seadustamine on halb mõte?

 

   

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut