01.11.2007 "Tänapäeva eesti keel"
Maht: 5 tundi
Osalejad: Riigikogu Kantselei
Teemad:
Ülevaade eesti keele lausest - TÜ professor Helle Metslang
Õiguskeel - TÜ doktorant Katrin Mandra
Suuline eesti keel - TÜ teadur Andriela Rääbis

23.11.2007 "Ametikirjade koostamine"
Maht: 4 tundi
Osalejad: Tartu Linnavalitsus
Lektor: TÜ lektor Maigi Vija
Teemad:
Ametikeel ja ametikirjad
Eesti ortograafia
Veaohtlikud sõnad
Lause õigekeelsus, sh kantseliidist hoidumine

06.12.2007 "Ametikirjade koostamine"
Maht: 8 tundi
Osalejad: Tartu Linnavalitsus
Teemad:
Keelehooldeallikad ja nende kasutamine - TÜ lektor Maigi Vija
Ametikeel ja ametikirja koostamine - TÜ lektor Maigi Vija
Eesti ortograafia - TÜ lektor Maigi Vija
Veaohtlikud sõnad - TÜ lektor Maigi Vija
Korrektne eesti keele lause - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Sagedasemad rektsioonivead - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Kantseliidist hoidumine - EKI leksikograaf Meeli Sedrik

25.-26.03.2008 „Eesti õigekeelsus. Tekstiõpetus"
Maht: 12 tundi
Osalejad: Riigiarhiiv
Teemad:
Eesti ortograafia - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Paronüümid, moesõnad - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Lause õigekeelsus - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Tekstiõpetus - TÜ assistent Katrin Kern
Internetis kasutatav keel - TLÜ doktorant Anni Oja

10.04 ja 17.04.2008 „Eesti õigekeelsus ja ametikirjade koostamine"
Maht: 12 tundi
Osalejad: Põlva maakonna riigi- ja kohalike omavalitsuste asutused
Lektor: TÜ lektor Maigi Vija
Teemad:
Eesti ortograafia
Veaohtlikud sõnavormid
Lause õigekeelsus
Kantseliidist hoidumine
Ametikirjade koostamine

22.04.2008 „Eesti õigekeelsus ja ametikirjade koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Võhma linnavalitsus ja Kõo vallavalitsus
Lektor: EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
Eesti ortograafia
Veaohtlikud sõnavormid
Lause õigekeelsus
Ametitekstide koostamine

22.05.2008 „Eesti õigekeelsus. Ametikirjade koostamine"
Maht: 7 tundi
Osalejad: Ida-Viru maavalitsus
Lektor: TÜ lektor Maigi Vija
Teemad:
Eesti ortograafia
Veaohtlikud sõnavormid
Lause õigekeelsus
Keelehooldeallikad ja keelenõu
Ametikirjade koostamine

27.-28.05.2008 „Eesti õigekeelsus. Tekstiõpetus"
Maht: 11 tundi
Osalejad: Riigiarhiiv
Teemad:
Eesti ortograafia - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Paronüümid, moesõnad - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Lause õigekeelsus - EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Tekstiõpetus - TÜ assistent Katrin Kern

01.10.2008 „Eesti õigekeelsus ja ametikirjade koostamine"
Maht: 8 tundi
Osalejad: Pärsti vallavalitsus
Lektor: EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
Keelehooldeallikad ja nende kasutamine
Eesti ortograafia
Lause õigekeelsus
Ametitekstide koostamine
Veaohtlikud sõnavormid
Kantseliidist hoidumine

12.11.2008 „Lause õigekeelsus. Ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Jõgeva maavalitsus
Lektor: EKI leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
Keelehooldeallikad ja nende kasutamine
Lause õigekeelsus
Ametitekstide koostamine

26.11.2008 „Eesti õigekeelsus ja ametikirjade koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Jõgeva vallavalitsus
Lektor: TÜ lektor Kersti Lepajõe
Teemad:
Ametikeel ja ametikirjad
Keelehooldeallikad ja nende kasutamine
Eesti ortograafia
Kantseliidist hoidumine

 

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut