18.02.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Jõgeva maavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
ÕS jm abimaterjalid
Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine
Haldusdokumentide koostamise ja vormistamise põhinõuded
Lause õigekeelsus: paronüümid, moesõnad, öeldise vorm, rektsioon, sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, liiasus
27.02 ja 02.04.2009 "Eesti õigekeelsus ja lauseõpetus"
Maht: mõlemal päeval 6 tundi
Osalejad: Eesti teatrite töötajad
Lektor: TÜ eesti keele erakorraline assistent Eva Velsker
Teemad:
Keelehooldeallikad ja nende kasutamine
Eesti ortograafia: suur ja väike algustäht, jutumärgid, nimede õigekiri ja käänamine, tsitaadid tekstis
Sõnavalik
Lause õigekeelsus
Tekst: stiil, struktuur, sidusus
09.03.2009 "Uudisloo struktuur ja pressiteate koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Eesti teatrite töötajad
Lektor: TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ajakirjanduse lektor Mart Raudsaar
Teemad:
Mis on uudis?
Uudiskünnis ja uudisväärtuslikkus
Uudis Eesti ajakirjanduses
Uudislugude ja kaasavõetud pressiteadete analüüs grupitööna
Praktilised harjutused: pressiteadete koostamine
20.03.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Tori vallavalitsuse töötajad
Lektor: TÜ filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:
Keeleallikate tutvustus
Ametikirjade kirjutamine (aadressi, kuupäeva, pöördumise ja lõpetuse kirjutamine; ametikirja vormistamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid - sagedasemad vead (veaohtlikud sõnavormid, numbrite ja lühendite kirjutamine, tsitaat- ja võõrsõnad, kirjavahemärgid, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine)
24. ja 31.03.2009 "Lause õigekeelsus"
Maht: mõlemal päeval 6 tundi
Osalejad: Tartu linnavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
ÕS jm abimaterjalid
Lause õigekeelsus (sh paronüümid, moesõnad, öeldise ajavorm, poolt-tarind, rektsioon, sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, liiasus)
09.04.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Ambla vallavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
ÕS jm abimaterjalid
Ametikirjade koostamine ja vormistamine
Sarnas- ja moesõnad, öeldise ajavorm, rektsioon, sõnajärg, nimisõnatõbi, poolt-tarind, liiasus
17.04.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Türi vallavalitsuse töötajad
Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:
Keeleallikate tutvustus
Ametikirjade kirjutamine (aadressi, kuupäeva, pöördumise ja lõpetuse kirjutamine; ametikirja vormistamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
06.05.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 8 tundi
Osalejad: Riigiarhiivi töötajad
Lektor: Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika dotsent Krista Kerge
Teemad:
Eesti ametikeel: tegelikkus ja ideaal. Kantseliidi vältimine
Teksti korrektsus: ladu, õigekiri, lausestus, stiil, sidumine
Tekstide loomine ja mõistmine toimingu osana (info ühemõtteline esitus, tekstide sidumine, järjestamine ja esiletoomine tekstis, lõigus ja lauses jm)
12.06.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Sauga vallavalitsuse töötajad
Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:
Keeleallikate tutvustus
Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
18. ja 19.06.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: mõlemal päeval 6 tundi
Osalejad: Kuressaare linnavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
ÕS jm abimaterjalid. Õigekiri, suur ja väike algustäht, nimi ja nimetus. Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine
Paronüümid, moesõnad. Lause õigekeelsus (öeldise vorm, rektsioon)
Lause õigekeelsus (sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, liiasus)
23.09.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Antsla vallavalitsuse töötajad
Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:
Keeleallikate tutvustus
Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
28.09.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad:
Tapa vallavalitsuse töötajad
Lektor:
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:
Keeleallikate tutvustus
Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
 01.10.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Leisi vallavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:

ÕS jm abimaterjalid. Õigekiri, suur ja väike algustäht, nimi ja nimetus. Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine
Paronüümid, moesõnad. Lause õigekeelsus (öeldise vorm, rektsioon)
Lause õigekeelsus (sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, liiasus)

 09.10.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad:
Otepää vallavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
ÕS jm abimaterjalid. Õigekiri, suur ja väike algustäht, nimi ja nimetus. Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine
Paronüümid, moesõnad. Lause õigekeelsus (öeldise vorm, rektsioon)
Lause õigekeelsus (sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, liiasus)
 14.10.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Võru vallavalitsuse töötajad
Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:Keeleallikate tutvustus
Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
 3.12.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Taheva vallavalitsuse töötajad
Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:Keeleallikate tutvustus
Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
 10.12.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Võru linnavalitsuse töötajad
Lektor: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lektor Tiina Alekõrs
Teemad:

Keeleallikate tutvustus
Ametikirja kirjutamine (sh kirja alustamine ja lõpetamine, kuupäeva ja aadressi kirjutamine)
Lause õigekeelsus
Muud õigekirjareeglid: veaohtlikud sõnavormid, arvude ja lühendite kirjutamine, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid
 10.12.2009 "Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine"
Maht: 6 tundi
Osalejad: Kohtla-Järve linnavalitsuse töötajad
Lektor: Eesti Keele Instituudi leksikograaf Meeli Sedrik
Teemad:
ÕS jm abimaterjalid. Nimi ja nimetus. Kokku- ja lahkukirjutamine.
Ametikeele eripära ja ametitekstide koostamine. Suuline suhtlus. Lause õigekeelsus (sh öeldise vorm, rektsioon).
Lause õigekeelsus (sh sõnade järjekord lauses, nimisõnatõbi, poolt-tarind, liiasus).
 
 

 

 


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut